Støttede projekter

Christian 3.s Bibel

2018 – Kirkelig udgivelse

Christian 3.s Bibel

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har i november 2018 lanceret en digital udgave af Christian 3.s Bibel fra 1550.

Teksten er forsynet med ordforklaringer og en indledning, skrevet af udgiveren Marita Akhøj Nielsen, der placerer oversættelsen i dens historiske, religiøse og kulturelle sammenhæng. Hver side suppleres ligeledes med links til digitale faksimilebilleder af den oprindelige udgave, så de mange træsnit kan ses.

Christian 3.s danske Bibel var en helt central bog i den danske reformation. Den fulgte Martin Luthers opgør med den katolske kirkes mange efterbibelske traditioner, ikke mindst gejstlighedens position som formidler mellem Gud og den troende. Opgøret betød, at Bibelen blev vigtigere for hver eneste kristen end nogensinde før. Luther oversatte selv først Det nye Testamente, siden hele Bibelen flere gange (1534-1545). Danmark var et af de første lande, der fik en komplet oversættelse af Det nye Testamente (1524). Også oversættelsen af hele Bibelen til dansk kom ret hurtigt efter Luthers.

Bibelen fra 1550 er og bliver en af de største bedrifter i det danske sprogs historie. Den fastlagde normen for det danske skriftsprog i lang tid og har fået varig betydning ikke alene kirkeligt, men også for det dansk, vi taler den dag i dag.

Værket ligger gratis tilgængeligt her: tekstnet.dk/christian-3-bibel/1.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Bevillingsår: 2017

Argumenter imod kvinder – Fra demokratiets barndom til i dag

2018 – Videnskabelig udgivelse

Argumenter imod kvinder – Fra demokratiets barndom til i dag

I Argumenter imod kvinder skildrer forfatter og historiker Birgitte Possing den strukturelle modstand, som generationer af kvinder har mødt på deres vej mod at få magt og indflydelse i det offentlige liv.

Bogens utallige citater er hentet tilbage fra demokratiets barndom i 1848 og frem til 2018, hvor kvinder stadig rammer glasloftet, når de som dygtige personligheder forsøger at komme derind, hvor magten findes. Hvad enten det er inden for uddannelse, politik, erhverv, ledelse, videnskab, kirken, familie eller sport.

Læseren præsenteres for historier om et udpluk af de kvinder, hvis oprør og ambitioner avlede modargumenterne: fra skuespillerinden Johanne Luise Heiberg, skolegrundlæggeren Natalie Zahle og lægen Nielsine Nielsen fra demokratiets spæde start, over kunstneren Anne Marie Carl Nielsen, kirke- og kulturministeren Bodil Koch og præsten Ruth Vermehren fra starten af det tyvende århundrede til politikerne Ritt Bjerregaard og Britta Schall Holberg samt landsholdsfodboldspilleren Nadia Nadim. 

Strandberg Publishing
Bevillingsår: 2018

Stipendier til gymnasielærers ophold i Athen

2017 – Videnskabelig videreuddannelse

Stipendier til gymnasielærers ophold i Athen

G.E.C. Gads Fond har siden 2008 bevilget støtte til Det Danske Institut i Athen til stipendier, der uddeles to gange årligt til gymnasielærers ophold på instituttet, enten i forbindelse med efteruddannelse eller med henblik på undervisningsudvikling i de antikke fag. Stipendierne har til formål at sikre den fortsatte integrering af græsk kulturhistorie i den danske gymnasieskole samt at fastholde antikkens og den græske kulturs betydning for det moderne samfund i kommende generationers bevidsthed.

Stipendierne uddeles to gange årligt af bestyrelsen for Det Danske Institut i Athen og består enten af frit ophold eller frit ophold kombineret med et stipendium til delvis dækning af rejse- og opholdsudgifter.

Det Danske Institut i Athen
Bevillingsår: senest i 2017

Reformationen – 1500-tallets kulturrevolution

2016 – Kirkelig udgivelse

Reformationen – 1500-tallets kulturrevolution

Reformationen – 1500-tallets kulturrevolution er et storværk på 900 sider, der i to rigt illustrerede bind fortæller om reformationens historie og betydning i Danmark og internationalt.

Bogen er skrevet af 33 forskere, der formidler deres viden om reformationen og dens betydning for kultur og samfund. Ud fra hver deres faglighed og interesse viser de, hvordan en 500 år gammel kamp om den rette tro kunne få så stor betydning. Værkets første bind skildrer Luther som munk, reformator og ægtemand og belyser hans lære og plads i den filosofiske og politiske tænknings historie, mens andet bind belyser reformationens udvikling og betydning i Danmark.

Aarhus Universitetsforlag
Bevillingsår: 2016

Historien om Danmark

2016 – Videnskabelig udgivelse

Historien om Danmark

Historien om Danmark er en moderne, nyskrevet danmarkshistorie i 2 bind, der fortæller om det landområde, der dukkede frem, da isen smeltede, og de første mennesker kom vandrende. 

Her kan man læse om stenalder, bronzealder, jernalder, vikingetid og middelalder, rensdyrjægere og de første bønder, om moselig, skattefund og våbenofringer, om hærgende vikinger og fromme missionærer, om kirker og kunst, om blodige borgerkrige og blomstrende hofkultur og meget mere.

Første bind udkom i 2017 og er forfattet af arkæolog Jeanette Varberg og historiker Kurt Villads Jensen.

Bogværket udgives i samarbejde med DR.

Gads Forlag
Bevillingsår: 2016

I fremmed havn – Danske sømandskirker i udlandet

2015 – Kirkelig udgivelse

I fremmed havn – Danske sømandskirker i udlandet

I fremmed havn giver et indblik i hverdagen hos de danske sømandskirker, som stadig er aktive. Journalist og forfatter Lone Kühlmann og fotograf Tine Harden har sammen besøgt sømandskirkerne og mødt de ildsjæle, som er en hjælp og støtte for både søfolk og fastboende danskere tæt på nogle af verdens travleste havne.

Aktiviteterne omkring sømandskirkerne ligner traditionelle menigheders liv med højtider, konfirmationer, barnedåb og ikke mindst bryllupper. Men forskellene mellem kirkerne i Singapore, Hull, New York, Hamborg, Hong Kong, Göteborg, Rotterdam og Algeciras samt sømandsklubben i Pelepas er tydelige og beskrives facetteret i bogen.

Sømandskirkerne opstod som et helle og samlingssted for sømændene, når de gik i land. Et alternativ til gustne havneknejper, hvor sømændene let kunne plukkes for deres hyre. Mange har spået sømandskirkernes undergang, fordi skibsfarten bliver mere og mere effektiv, og skibene kun ligger kort tid i havn, men I fremmed havn er et vidnesbyrd, om at der er liv i sømandskirkerne, og at de stadig udfylder en vigtig funktion for danske sømænd i udlandet.

Strandberg Publishing
Bevillingsår: 2015

Foto: Tine Harden

Trap Danmark

2014 – Videnskabelig udgivelse

Trap Danmark

G.E.C. Gads Fond besluttede i 2014 at oprette dattervirksomheden Trap Danmark A/S, der har til opgave at forestå udgivelsen af det nationale topografiske hovedværk Trap Danmark i dels en sjette trykte udgave i 34 bind og dels værkets første digitale udgave.

Virksomheden er oprettet med en aktiekapital på 5 mio. kr., og G.E.C. Gads Fond har derudover givet tilsagn om støtte og garantier for 25. mio. kr. 
Udgivelsen af Trap Danmark er endvidere støttet af Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller Fonden, Augustinus Fonden samt Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. 

Tilblivelsen sker i samarbejde med Kulturstyrelsen, Det Kongelige Bibliotek, Nationalmuseet og Statens Arkiver.

Læs mere om Trap Danmark her

Trap Danmark
Bevillingsår: 2014

Foto: Tao Lytzen
Herunder kan du se udvalgte projekter, som G.E.C. Gads Fond har støttet siden 2014

2023

Carsten Bach-Nielsen
Støtte til udgivelse af Kirkehistorien i skolen

Kristeligt Dagblads Forlag
Støtte til udgivelse af Frederik 3. Den danske solkonge

Saxo-Instituttet
Støtte til forskningsprojektet Ciceros breve

Danske Taler
Støtte til projektet Danmarkshistorien vigtigste prædikener

Det Danske Institut i Athen
Støtte til Introkursus i oldgræsk som kultur- og fagsprog for universitetsstuderende

Center for Grundtvigsforskning
Støtte til udgivelse af Guds ord i kvindemund

2022

Jens Rasmussen 
Støtte til udgivelse af Grundtvig og Mynster. Fætre og fjender

Selskab for Kirkeret
Støtte til udgivelse af Kirkeretsantologi 2023: Præstens tjenstlige forpligtelser

Jens Wendel Hansen
Støtte til udgivelse af De træer, de drypper endnu - 1864 i dansk politik

Det Danske Institut i Athen
Stipendier til videreuddannelsen Oldtiden som ideal og model for fremtiden - og demokratisk dannelse

Det Kgl. Bibliotek
Støtte til arrangementerne Bibliotekshaven Live 2022

Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie
Støtte til udgivelse af De danske landbebyggelser i 1680'erne

2021

Jan Faye
Støtte til udgivelse af Moderne bevidsthedsfilosofi

Thorsten Borring Olesen
Støtte til udgivelse af Den svære dans

Forlaget Jensen & Dalgaard
Støtte til udgivelse af Glemte danskere - Middelalderens  

2020

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Støtte til udgivelse af Leonora Christinas franske selvbiografi. Diplomatarisk udgave og dansk oversættelse.

Anne Scott Sørensen
Støtte til udgivelse af Bakkehuset - ikon, erindringssted, museum

Anders Kingo
Støtte til udgivelse af Søren Kierkegaard og herrnhuterne

Torben Bramming
Støtte til udgivelse af Heksene og den perfekte hofmand

Manuskriptskolen for Børnefiktion
Støtte til etablering af Manuskriptskolen for Børnefiktion

Østsjællands Koldkrigsmuseum
Støtte til arkivresearch til forskningsprojektet Den svenske forbindelse

Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie
Støtte til udgivelse af Videnskab, oplysning og historie i Dansk Ostindien

Kristeligt Dagblads Forlag
Støtte til udgivelse af Martin Schwarz Laustens Biskoppen og jødeforfølgelserne 

Tidligere år

Eva Tind
Støtte til udgivelse af Kvinden der samlede verden
Bevillingsår: 2019  

Morten Fink-Jensen
Støtte til udgivelse af Fundats og ordinans for Københavns Universitet 1539
Bevillingsår: 2018  

Per Boje
Støtte til udgivelse af Vejen til velstand – Marked, stat og utopi
Bevillingsår: 2019  

Forlaget SPROTIN  
Støtte til udgivelse af Jóan Pauli Joensens Í stovuni sofu, í køki komfýr. Bústaðarvirðurskifti og sethús til umleið 1960. Ein etnologisk lýsing
Bevillingsår: 2020  

Museet for Dansk Bladtegning 
Støtte til udgivelse af Til stregen – Bladtegningen i Danmark 
Bevillingsår: 2018 

Gads Forlag  
Støtte til udgivelse af Poul Duedahls Grænseland 
Bevillingsår: 2019 

Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 
Støtte til udgivelse af The Folk Church as a Cultural Institution 
Bevillingsår: 2017 

Det Danske Thomas Mann Selskab 
Støtte til afholdelse af koncertarrangement i Garnisonskirken
Bevillingsår: 2019 

Selskab for Kirkeret 
Støtte til udgivelse af Kirkeretsantologi 2018 
Bevillingsår: 2018 

Forsvarsakademiet I Rasmus Dahlberg  
Støtte til udgivelse af Mellem kyst og krig 
Bevillingsår: 2019 

Lindhardt & Ringhof 
Støtte til udgivelse af Kortlægningen af Danmark 
Bevillingsår: 2017 

Gyldendal 
Støtte til udgivelse af Jeanette Varbergs Viking 
Bevillingsår: 2016

Danmission I Harald Nielsen 
Støtte til udgivelse af Det Danske Missionsselskabs Historie 1821-1985 
Bevillingsår: 2019

Ubumi Prisons Initiative 
Støtte til uddeling af bibler i Zambias fængsler
Bevillingsår: 2019 

ProRex Forlag 
Støtte til udgivelse af Talen i salen. Prædikener i Brødremenigheden 
Bevillingsår: 2017 

Carsten Selch Jensen  
Støtte til udgivelse af Med ord og ikke med slag. Teologi og historieskrivning i Henrik af Letlands Krønike 
Bevillingsår: 2017 

Kristeligt Dagblads Forlag 
Støtte til udgivelse af Spurvens trang – Søren Kierkegaards bønner 
Bevillingsår: 2018 

Valdemar Hedelykke Grambye
Støtte til oversættelse af latinske kilder til forskningsprojekt om Det Præmoderne Museum
Bevillingsår: 2018

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 
Støtte til digitalisering af dansk oversættelse af Christian d. 3's bibel 
Bevillingsår: 2017

Thyge C. Bro
Støtte til udgivelse af Makedonien – Europas første stormagt
Bevillingsår: 2017

Strandberg Publishing
Støtte til udgivelse af Argumenter imod kvinder
Bevillingsår: 2018

Det Kgl. Bibliotek
Støtte til afholdelse af foredragsrækken Students Only!
Bevillingsår: 2018

Center for Studiet af Bibelens Brug
Støtte til afholdelse af seminaret Africa in Transit: the Role of Biblical Discourses in the Construction of Social Identities
Bevillingsår: 2018

Institut for Menneskerettigheder
Støtte til udgivelse af Eksponeret  – Grænser for privatliv i en digital tid
Bevillingsår: 2017

Jens Holger Schjørring
Støtte til udgivelse af History of Global Christianity I-II 
Bevillingsår: 2015

Mikkel Venborg Pedersen
Støtte til udgivelse af Den Perfekte Gentleman
Bevillingsår: 2017

Christianskirken i Berlin I Peter Vogt
Støtte til indkøb af salme- og højskolesangbøger
Bevillingsår: 2017

Ole Mortensøn
Støtte til udgivelse af Fredrik og Matilde – Kvindebevægelsens og fredsbevægelsens pionerer  
Bevillingsår: 2017

Den Danske historiske forening og M/S Museet for Søfart
Støtte til afholdelse af Dansk Historikermøde 2018
Bevillingsår: 2017

Emil Bjørn Hilton Saggau
Støtte til feltarbejde i Montenegro i forbindelse med ph.d.-projekt om moderne ortodokse kirker på Balkan
Bevillingsår: 2017

Det Danske Institut i Athen I Kristina Winther-Jacobsen 
Støtte til stipendier til gymnasielærer i de klassiske fag
Bevillingsår: 2017

Saxo-Instituttet
Støtte til studierejse til Sicilien for 25 studerende
Bevillingsår: 2017

Nadia Maria Kristensen
Afholdelse af forårskursus i keramik for arkæologistuderende
Bevillingsår: 2017

Det Danske Institut i Athen I Kristina Winther-Jacobsen 
Støtte til stipendier til Antikkursus 2018 
Bevillingsår: 2017

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab
Støtte til afholdelse af seminar om dansk kolonihistorie
Bevillingsår: 2017

Jensen & Dalgaard
Støtte til udgivelse af Sangenes Sang
Bevillingsår: 2017

Gads Forlag I Henrik Sebro 
Støtte til udgivelse af Historien om Danmark bd. II i samarbejde med DR 
Bevillingsår: 2016

Aarhus Universitetsforlag I Ole Høiris
Støtte til udgivelse af Reformationen 1500-tallets kulturrevolution bd. I-II
Bevillingsår: 2016

Kristeligt Dagblads Forlag I Rasmus Bro Henriksen
Støtte til oversættelse til dansk og udgivelse af Nina Burtons Europas Stjerne - Da tankekraft og trykkekunst ændrede verden for altid
Bevillingsår: 2017

Mattias Skat Sommer
Deltagelse med oplæg i Sixteenth Century Studies Conference i Milwaukee i forbindelse med ph.d.-projekt om reformatoren Niels Hemmingsen
Bevillingsår: 2017 

Jensen & Dalgaard
Støtte til udgivelse af Skeptikerens Bog
Bevillingsår: 2016

Mission Afrika I Flemming Najbjerg
Støtte til kirke- og kapelbyggeri i Mali
Bevillingsår: 2017

Superligaen I Ingrid Frandsen
Støtte til foreningens aktiviteter i 2017
Bevillingsår: 2017

Gads Forlag I Henrik Sebro
Støtte til udgivelse af Historien om Danmark bd. I i samarbejde med DR
Bevillingsår: 2016

Informations Forlag I Lise Bech Olsen
Støtte til udgivelse af Thomas Paines Rights of Man i Claus Bratt Østergaards oversættelse
Bevillingsår: 2016

Gads Forlag I Henrik Sebro
Støtte til udgivelse af Martin Schwarz Laustens Luther og Danmark i 500 år
Bevillingsår: 2016

Kristeligt Dagblads Forlag I Rasmus Bro Henriksen 
Støtte til udgivelse af Peter Lodbergs Danskernes tro gennem 1000 år 
Bevillingsår: 2016  

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab I Chr. Gorm Tortzen 
Støtte til forundersøgelser i forbindelse med digitalisering af C. Bergs Græsk-Dansk Ordbog 
Bevillingsår: 2016   

Det Danske Institut i Athen I Kristina Winther-Jacobsen 
Støtte til stipendier til gymnasielærers ophold i Athen 
Bevillingsår: 2016

Saxo-Instituttet I Chr. Gorm Tortzen
Støtte til studierejse til Grækenland for 25 studerende ved de klassiske fag 
Bevillingsår: 2016 

Peter Vester Legarth
Støtte til udgivelse af Moseloven – det magtesløse ord fra Gud 
Bevillingsår: 2016

Forlaget Eksistensen I Kristine K. Ravn
Støtte til udgivelse af Fromme Søren – Om Søren Kierkegaard og det kristne liv 
Bevillingsår: 2016

Strandberg Publishing I Lars Erik Strandberg
Støtte til udgivelse af I fremmed havn – Danske sømandskirker i udlandet 
Bevillingsår: 2015

Gads Forlag I Henrik Sebro
Støtte til udgivelse af Ulla Lunns Stedet fortæller – Om Dansk Vestindien 
Bevillingsår: 2015

Christian Hjortkær
Støtte til udgivelse af jubilæumsantologien Sløk – Perspektivforskydninger 
Bevillingsår: 2015

Andreas Petersen Bech
Støtte til deltagelse i kurset Lincoln College Summer School in Greek Palaeography ved University of Oxford 
Bevillingsår: 2016

Forlaget Knakken
Udgivelse af Bent Hallers Theben – En slægts forbandelse
Bevillingsår: 2011

Gads Forlag I Henrik Sebro
Støtte til udgivelse af Kampen om menneskerettighederne af Anette Faye Jacobsen og Steven Jensen (red.)
Bevillingsår: 2015 

Jens Rasmussen
Støtte til udgivelse af Vækkelser i dansk luthersk fælleskultur. Andagtsbøger og lægmandsforsamlinger (1800-1840) 
Bevillingsår: 2015 

Det Danske Institut i Athen I Kristina Winther-Jacobsen
Støtte til afholdelse af Antikkursus 2016 for danske universitetsstuderende i klassiske fag
Bevillingsår: 2015

Det Danske Institut i Athen I Kristina Winther-Jacobsen
Støtte til stipendier, der uddeles to gange årligt til gymnasielærers ophold i Athen
Bevillingsår: 2015

Saxo-Instituttet I Chr. Gorm Tortzen
Støtte til studierejse til Rhodos for 25 studerende ved Saxo-Instituttet
Bevillingsår: 2015 

Carsten Bach-Nielsen og Aarhus Universitetsforlag
Støtte til udgivelse af Fra jubelfest til kulturår. Danske reformationsfejringer gennem 400 år
Bevillingsår: 2014 

Mogens Herman Hansen
Støtte til udgivelse af 38 mytologiske limericks
Bevillingsår: 2015  

Gads Forlag I Henrik Sebro
Støtte til genudgivelse af Saxos Danmarkshistorie i samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Bevillingsår: 2015 

ProRex Forlag I Else Marie Larsen
Støtte til udgivelsen Gribe og begribe. Liv og tradition i Brødremenigheden af Jørgen Bøytler
Bevillingsår: 2014

Arngeir Langås
Støtte til studieophold ved Misjonshøyskolen i forbindelse med ph.d.-projekt
Bevillingsår: 2015

Susanne Behrens
Deltagelse i 2-ugers international Summer School på Det Danske Institut i Rom for gymnasielever med latin A i forbindelse med talentprojekt
Bevillingsår: 2015

Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet I Mogens Müller
Støtte til ekskursion til Jordan, Israel og Palæstina for 28 studerende ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet
Bevillingsår: 2015

Den Danske Kirke i Sydfrankrig I Poul Kristensen
Støtte til Den Danske Kirke i Sydfrankrig
Bevillingsår: 2015

Ubumi Prisons Initiative I Anne Egelund
Støtte til indkøb af bibler til indsatte i Zambias fængsler
Bevillingsår: 2015 

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet I Peter Birkelund Andersen
Støtte til udgivelse af The Bodo of Assam. Revisiting a Classical Study from 1950 af etnograf og religionshistoriker Halfdan Siiger
Bevillingsår: 2014

Det Danske Institut i Athen I Rune Frederiksen
Støtte til afholdelse af Antikkursus 2015 for danske universitetsstuderende
Bevillingsår: 2014

Saxo-Instituttet, Københavns Universitet I Chr. Gorm Tortzen
Støtte til studierejse til Rom-området i maj 2015 for 25 studerende ved Saxo-Instituttet, Afdeling for græsk, latin og oldtidskundskab
Bevillingsår: 2014

Informations Forlag I Eva Eistrup
Støtte til udgivelse af Adam Smith – Moralfilosofi og nationaløkonomi af Claus Bratt Østergaard samt til oversættelse til dansk og udgivelse af Immanuel Kants Antropologi i praktisk perspektiv.  
Bevillingsår: 2014

Chr. Gorm Tortzen og Museum Tusculanums Forlag
Støtte til udgivelse af Michael Stenskjær Christensens manuskript, Den samlede dyd. Kardinaldyderne i arkaisk og klassisk tid
Bevillingsår: 2014

Det Danske Institut i Athen I Rune Frederiksen
Støtte til stipendier, der uddeles to gange årligt til gymnasielærers ophold i Athen
Bevillingsår: 2014

Christianskirken I Peter Vogt
Støtte til projektet “Ung Dansker i Berlin”
Bevillingsår: 2014

Africa InTouch I Camilla Jacobsen
Støtte til afholdelse af ungdomskonferencen “Youth Conference” i 2014, herunder støtte til kost og transport
Bevillingsår: 2014