Støttede projekter

Reformationen – 1500-tallets kulturrevolution

2016 – Kirkelig udgivelse

Reformationen – 1500-tallets kulturrevolution

Reformationen – 1500-tallets kulturrevolution er et storværk på 900 sider, der i to rigt illustrerede bind fortæller om reformationens historie og betydning i Danmark og internationalt.

Bogen er skrevet af 33 forskere, der formidler deres viden om reformationen og dens betydning for kultur og samfund. Ud fra hver deres faglighed og interesse viser de, hvordan en 500 år gammel kamp om den rette tro kunne få så stor betydning. Værkets første bind skildrer Luther som munk, reformator og ægtemand og belyser hans lære og plads i den filosofiske og politiske tænknings historie, mens andet bind belyser reformationens udvikling og betydning i Danmark.

Aarhus Universitetsforlag
Bevillingsår: 2016

Historien om Danmark

2016 – Videnskabelig udgivelse

Historien om Danmark

Historien om Danmark er en moderne, nyskrevet danmarkshistorie i 2 bind, der fortæller om det landområde, der dukkede frem, da isen smeltede, og de første mennesker kom vandrende. 

Her kan man læse om stenalder, bronzealder, jernalder, vikingetid og middelalder, rensdyrjægere og de første bønder, om moselig, skattefund og våbenofringer, om hærgende vikinger og fromme missionærer, om kirker og kunst, om blodige borgerkrige og blomstrende hofkultur og meget mere.

Første bind udkom i 2017 og er forfattet af arkæolog Jeanette Varberg og historiker Kurt Villads Jensen.

Bogværket udgives i samarbejde med DR.

Gads Forlag
Bevillingsår: 2016

Stipendier til gymnasielærers ophold i Athen

2016 – Videnskabelig videreuddannelse

Stipendier til gymnasielærers ophold i Athen

G.E.C. Gads Fond har siden 2008 bevilget støtte til Det Danske Institut i Athen til stipendier, der uddeles to gange årligt til gymnasielærers ophold på instituttet, enten i forbindelse med efteruddannelse eller med henblik på undervisningsudvikling i de antikke fag. Stipendierne har til formål at sikre den fortsatte integrering af græsk kulturhistorie i den danske gymnasieskole samt at fastholde antikkens og den græske kulturs betydning for det moderne samfund i kommende generationers bevidsthed.

Stipendierne uddeles to gange årligt af bestyrelsen for Det Danske Institut i Athen og består enten af frit ophold eller frit ophold kombineret med et stipendium til delvis dækning af rejse- og opholdsudgifter.

Det Danske Institut i Athen
Bevillingsår: senest i 2016

I fremmed havn – Danske sømandskirker i udlandet

2015 – Kirkelig udgivelse

I fremmed havn – Danske sømandskirker i udlandet

I fremmed havn giver et indblik i hverdagen hos de danske sømandskirker, som stadig er aktive. Journalist og forfatter Lone Kühlmann og den prisbelønnede fotograf Tine Harden har sammen besøgt sømandskirkerne og mødt de ildsjæle, som er en hjælp og støtte for både søfolk og fastboende danskere tæt på nogle af verdens travleste havne.

Aktiviteterne omkring sømandskirkerne ligner traditionelle menigheders liv med højtider, konfirmationer, barnedåb og ikke mindst bryllupper. Men forskellene mellem kirkerne i Singapore, Hull, New York, Hamborg, Hong Kong, Göteborg, Rotterdam og Algeciras samt sømandsklubben i Pelepas er tydelige og beskrives levende og facetteret i bogen.

Sømandskirkerne opstod som et helle og samlingssted for sømændene, når de gik i land. Et alternativ til gustne havneknejper, hvor sømændene let kunne plukkes for deres hyre. Mange har spået sømandskirkernes undergang, fordi skibsfarten bliver mere og mere effektiv, og skibene kun ligger kort tid i havn, men I fremmed havn er et vidnesbyrd, om at der er liv i sømandskirkerne, og at de stadig udfylder en vigtig funktion for danske sømænd i udlandet.

Strandberg Publishing
Bevillingsår: 2015

Foto: Tine Harden

Trap Danmark

2014 – Videnskabelig udgivelse

Trap Danmark

G.E.C. Gads Fond besluttede i 2014 at oprette dattervirksomheden Trap Danmark A/S, der har til opgave at forestå udgivelsen af det nationale topografiske hovedværk Trap Danmark i dels en sjette trykte udgave i 34 bind og dels værkets første digitale udgave.

Virksomheden er oprettet med en aktiekapital på 5 mio. kr., og G.E.C. Gads Fond har derudover givet tilsagn om støtte og garantier for 25. mio. kr. 
Udgivelsen af Trap Danmark er endvidere støttet af Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller Fonden, Augustinus Fonden samt Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. 

Tilblivelsen sker i samarbejde med Kulturstyrelsen, Det Kongelige Bibliotek, Nationalmuseet og Statens Arkiver.

Læs mere om Trap Danmark her

Trap Danmark
Bevillingsår: 2014

Foto: Tao Lytzen
Herunder kan du se udvalgte projekter, som G.E.C. Gads Fond har støttet siden 20142017

Gads Forlag I Henrik Sebro 
Støtte til udgivelse af Historien om Danmark bd. II i samarbejde med DR 
Bevillingsår: 2016

Aarhus Universitetsforlag I Ole Høiris
Støtte til udgivelse af Reformationen 1500-tallets kulturrevolution bd. I-II
Bevillingsår: 2016

Kristeligt Dagblads Forlag I Rasmus Bro Henriksen
Støtte til oversættelse til dansk og udgivelse af Nina Burtons Europas Stjerne - Da tankekraft og trykkekunst ændrede verden for altid
Bevillingsår: 2017

Mattias Skat Sommer
Deltagelse med oplæg i Sixteenth Century Studies Conference i Milwaukee i forbindelse med ph.d.-projekt om reformatoren Niels Hemmingsen
Bevillingsår: 2017 

Jensen & Dalgaard
Støtte til udgivelse af Skeptikerens Bog
Bevillingsår: 2016

Mission Afrika I Flemming Najbjerg
Støtte til kirke- og kapelbyggeri i Mali
Bevillingsår: 2017

Superligaen I Ingrid Frandsen
Støtte til foreningens aktiviteter i 2017
Bevillingsår: 2017

Gads Forlag I Henrik Sebro
Støtte til udgivelse af Historien om Danmark bd. I i samarbejde med DR
Bevillingsår: 2016

Informations Forlag I Lise Bech Olsen
Støtte til udgivelse af Thomas Paines Rights of Man i Claus Bratt Østergaards oversættelse
Bevillingsår: 2016

Gads Forlag I Henrik Sebro
Støtte til udgivelse af Martin Schwarz Laustens Luther og Danmark i 500 år
Bevillingsår: 2015

2016

Kristeligt Dagblads Forlag I Rasmus Bro Henriksen 
Støtte til udgivelse af Peter Lodbergs Danskernes tro gennem 1000 år 
Bevillingsår: 2016  

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab I Chr. Gorm Tortzen 
Støtte til forundersøgelser i forbindelse med digitalisering af C. Bergs Græsk-Dansk Ordbog 
Bevillingsår: 2016   

Det Danske Institut i Athen I Kristina Winther-Jacobsen 
Støtte til stipendier til gymnasielærers ophold i Athen 
Bevillingsår: 2016

Saxo-Instituttet I Chr. Gorm Tortzen
Støtte til studierejse til Grækenland for 25 studerende ved de klassiske fag 
Bevillingsår: 2016 

Peter Vester Legarth
Støtte til udgivelse af Moseloven – det magtesløse ord fra Gud 
Bevillingsår: 2016

Forlaget Eksistensen I Kristine K. Ravn
Støtte til udgivelse af Fromme Søren – Om Søren Kierkegaard og det kristne liv 
Bevillingsår: 2016

Strandberg Publishing I Lars Erik Strandberg
Støtte til udgivelse af I fremmed havn – Danske sømandskirker i udlandet 
Bevillingsår: 2015

Gads Forlag I Henrik Sebro
Støtte til udgivelse af Ulla Lunns Stedet fortæller – Om Dansk Vestindien 
Bevillingsår: 2015

Christian Hjortkær
Støtte til udgivelse af jubilæumsantologien Sløk – Perspektivforskydninger 
Bevillingsår: 2015

Andreas Petersen Bech
Støtte til deltagelse i kurset Lincoln College Summer School in Greek Palaeography ved University of Oxford 
Bevillingsår: 2016

Forlaget Knakken
Udgivelse af Bent Hallers Theben – En slægts forbandelse
Bevillingsår: 2011

Gads Forlag I Henrik Sebro
Støtte til udgivelse af Kampen om menneskerettighederne af Anette Faye Jacobsen og Steven Jensen (red.)
Bevillingsår: 2015 

Jens Rasmussen
Støtte til udgivelse af Vækkelser i dansk luthersk fælleskultur. Andagtsbøger og lægmandsforsamlinger (1800-1840) 
Bevillingsår: 2015 

Det Danske Institut i Athen I Kristina Winther-Jacobsen
Støtte til afholdelse af Antikkursus 2016 for danske universitetsstuderende i klassiske fag
Bevillingsår: 2015

Det Danske Institut i Athen I Kristina Winther-Jacobsen
Støtte til stipendier, der uddeles to gange årligt til gymnasielærers ophold i Athen
Bevillingsår: 2015

Saxo-Instituttet I Chr. Gorm Tortzen
Støtte til studierejse til Rhodos for 25 studerende ved Saxo-Instituttet
Bevillingsår: 2015 


2015

Carsten Bach-Nielsen og Aarhus Universitetsforlag
Støtte til udgivelse af Fra jubelfest til kulturår. Danske reformationsfejringer gennem 400 år
Bevillingsår: 2014 

Mogens Herman Hansen
Støtte til udgivelse af 38 mytologiske limericks
Bevillingsår: 2015  

Gads Forlag I Henrik Sebro
Støtte til genudgivelse af Saxos Danmarkshistorie i samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Bevillingsår: 2015 

ProRex Forlag I Else Marie Larsen
Støtte til udgivelsen Gribe og begribe. Liv og tradition i Brødremenigheden af Jørgen Bøytler
Bevillingsår: 2014

Arngeir Langås
Støtte til studieophold ved Misjonshøyskolen i forbindelse med ph.d.-projekt
Bevillingsår: 2015

Susanne Behrens
Deltagelse i 2-ugers international Summer School på Det Danske Institut i Rom for gymnasielever med latin A i forbindelse med talentprojekt
Bevillingsår: 2015

Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet I Mogens Müller
Støtte til ekskursion til Jordan, Israel og Palæstina for 28 studerende ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet
Bevillingsår: 2015

Den Danske Kirke i Sydfrankrig I Poul Kristensen
Støtte til Den Danske Kirke i Sydfrankrig
Bevillingsår: 2015

Ubumi Prisons Initiative I Anne Egelund
Støtte til indkøb af bibler til indsatte i Zambias fængsler
Bevillingsår: 2015 

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet I Peter Birkelund Andersen
Støtte til udgivelse af The Bodo of Assam. Revisiting a Classical Study from 1950 af etnograf og religionshistoriker Halfdan Siiger
Bevillingsår: 2014

Det Danske Institut i Athen I Rune Frederiksen
Støtte til afholdelse af Antikkursus 2015 for danske universitetsstuderende
Bevillingsår: 2014

Saxo-Instituttet, Københavns Universitet I Chr. Gorm Tortzen
Støtte til studierejse til Rom-området i maj 2015 for 25 studerende ved Saxo-Instituttet, Afdeling for græsk, latin og oldtidskundskab
Bevillingsår: 2014

Informations Forlag I Eva Eistrup
Støtte til udgivelse af Adam Smith – Moralfilosofi og nationaløkonomi af Claus Bratt Østergaard samt til oversættelse til dansk og udgivelse af Immanuel Kants Antropologi i praktisk perspektiv.  
Bevillingsår: 2014

Chr. Gorm Tortzen og Museum Tusculanums Forlag
Støtte til udgivelse af Michael Stenskjær Christensens manuskript, Den samlede dyd. Kardinaldyderne i arkaisk og klassisk tid
Bevillingsår: 2014

Det Danske Institut i Athen I Rune Frederiksen
Støtte til stipendier, der uddeles to gange årligt til gymnasielærers ophold i Athen
Bevillingsår: 2014

Christianskirken I Peter Vogt
Støtte til projektet “Ung Dansker i Berlin”
Bevillingsår: 2014

Africa InTouch I Camilla Jacobsen
Støtte til afholdelse af ungdomskonferencen “Youth Conference” i 2014, herunder støtte til kost og transport
Bevillingsår: 2014 

2014

Eva Weyde
Støtte til færdiggørelse af oversættelse af Xenofons tekst Agesilaos fra oldgræsk til dansk
Bevillingsår: 2014

Niklas Thode Jensen
Støtte til deltagelse med oplæg i konferencen “The 6th Conference of the European Society for the History of Science” i Lissabon
Bevillingsår: 2014

Margit Kiil Jørgensen
Støtte til afholdelse af talentprojekt for 2g-elever med latin på a-niveau, herunder deltagelse i international Summer School på det Danske Institut i Rom
Bevillingsår: 2014  

Informations Forlag I Mette Jokumsen
Støtte til oversættelse og produktion af filosof og økonom Adam Smiths Teorien om de moralske følelser
Bevillingsår: 2014

Jens Bruun Kofoed og Museum Tusculanum
Støtte til udgivelse af det forskningsbaserede manuskript Til syvende og sidst – skabelse, tempel og hvile i Gammel Testamente og den gamle Orient
Bevillingsår: 2014

Tine Elisabeth Larsen
Støtte til udgivelse af biografien Gandhis ven
Bevillingsår: 2014

John Strange
Støtte til udgivelse af rapport i forbindelse med udgravningen af Tall al-Fukhar, Jordan i årene 1990-93 og 2002
Bevillingsår: 2014

Mission Afrika I Maria Haahr
Støtte til missionsselskabet Mission Fraternelle Lutherienne au Malis (MFLM) aktiviteter i 2014
Bevillingsår: 2014

Harald Nielsen
Støtte til udgivelse af biografien Bone Falck Rønne – en pioner i folkeoplysning og mission
Bevillingsår: 2014