Hvad vi støtter 

G.E.C. Gads Fond yder fortrinsvis støtte tilSe eksempler på støttede projekter  her


Fonden yder IKKE  tilskud til blandt andet:

    -  Studielegater eller andet tilskud til ph.d.-, bachelor- og kandidatstuderende, herunder rejser, studieophold, anskaffelse af bøger o.lign.
  -  Drift af tidsskrifter
  -  Drift og restaurering af bygninger, inventar og udsmykninger
  -  Ungdomsorganisationer til lejre, hytter, udstyr m.v.
  -  Lokal- og egnsbestemte formål
 
  • -  Publikationer, der er udgivet/trykt på ansøgningsfristens tidspunkt
-  Afholdelse af og deltagelse i konferencer, medmindre ansøger selv skal forelæse
-  Udgivelse af festskrifter og oversatte værker