Hvad vi støtter 

G.E.C. Gads Fond yder fortrinsvis støtte til akademiske studier, publikationer og forskning i teologi, jura, klassisk filologi, arkæologi og humaniora samt til kirkelige formål, navnlig kirkelige institutioner og selskaber, som er underkastet betryggende revision. Se eksempler på støttede projekter her


Fonden yder imidlertid IKKE tilskud til blandt andet:    ▪  Udgifter til meritgivende studieophold i ind- og udland, trainee-ophold og bachelorstudier
  ▪  Arbejdsløn, alm. studielegater og anskaffelse af bøger eller tekniske hjælpemidler
  ▪  Rejser og studieophold i forbindelse med specialeskrivning - eller hvis formålet er at forbedre færdiguddannedes 
   erhvervsmuligheder, f.eks. MBA og LLM
  ▪  Rejser og studieophold, der er påbegyndt på ansøgningsfristens tidspunkt
  ▪  Deltagelse i konferencer, med mindre ansøgeren selv skal forelæse
  ▪  Almindelig drift af tidsskrifter
  ▪  Indkøb, drift og restaurering af bygninger, inventar og udsmykninger
  ▪  Ungdomsorganisationer til lejre, hytter, udstyr m.v.
  ▪  Lokal- og egnsbestemte formål
  ▪  Publikationer, der er udgivet på ansøgningsfristens tidspunkt