Om Gads Forlag

Gads Forlag blev grundlagt i 1855 af Gottlieb Ernst Clausen Gad og videreført af sønnerne Oscar Gad og Frederik Gad. Virksomheden ejes i dag af G.E.C. Gads Fond.

Forlagets udgivelsesprogram omfatter især romaner, biografier og værker om historie og kultur. Det står samtidig bag Danmarks mest citerede opslagsværk, Kraks Blå Bog, og udgiver lærebøger til en række uddannelser, bl.a. under forlagsnavnene Gjellerup og Trojka. Endvidere forestår forlaget under navnet Historika udgivelser i samarbejde med museer, virksomheder mfl. Endelig udgiver vi bøger til børn og unge under imprintet Gads Børnebøger (tidligere Flachs).

Læs mere om Gads Forlag her. 

Bestyrelse


Advokat Axel Kierkegaard (formand) 
Direktør Niels Kristian Agner
Professor, dr.phil. Holger Bernt Hansen
Cand.polit. Astrid Margrethe Güntelberg-Gravesen
Iværksætter, adm. direktør Mette Bove-Nielsen
Forstander Mathias Bruun

Direktion


Adm. direktør Mette Jokumsen 
Telefon: 7766 6000