Fundats

G.E.C. Gads Fond yder støtte til: 

            ...videnskabelige og andre kulturelle formål, herunder navnlig til understøttelse af videnskabsmænd - enten til udarbejdelse eller til udgivelse af videnskabelige publikationer eller som anerkendelse af et særligt fremragende videnskabeligt arbejde... En trediedel af overskuddet skal efter fondsbestyrelsens skøn uddeles til kirkelige formål.