Fundats

G.E.C. Gads Fond yder støtte til: 

            ...videnskabelige og andre kulturelle formål, herunder navnlig til understøttelse af videnskabsmænd - enten til udarbejdelse eller til udgivelse af videnskabelige publikationer eller som anerkendelse af et særligt fremragende videnskabeligt arbejde - dels til uformuende studerende ved højere læreanstalter, særligt som støtte til at udarbejde eller udgive særligt kvalificerede arbejder. En trediedel af overskuddet skal efter fondsbestyrelsens skøn udbetales til kirkelige institutioner og foreninger.

Download den fulde fundats her.