Fundats

G.E.C. Gads Fond yder støtte til: 

            ...videnskabelige og andre kulturelle formål, herunder navnlig til understøttelse af videnskabsmænd - enten til udarbejdelse eller til udgivelse af videnskabelige publikationer eller som anerkendelse af et særligt fremragende videnskabeligt arbejde... En trediedel af overskuddet skal efter fondsbestyrelsens skøn udbetales til kirkelige institutioner og foreninger.

Download den fulde fundats her.