G.E.C. Gads Hæderspris


G.E.C. Gads Hæderspris er stiftet i 2017 af G.E.C. Gads Fond og gives til personer, der har ydet en fremragende indsats inden for videnskabelige og andre kulturelle områder i overensstemmelse med fundatsens § 3. Prisen er på 100.000 kr. 

Prisen uddeles én gang årligt og kan ikke ansøges.

Prismodtagere

   

G.E.C. Gads Hæderspris 2023 tildeles Sophie Aisha Souid og Sara Alfort

Sophie Aisha Souid er en rejsende stjerne på forfatterhimlen. Med raketfart har hun takket være sit store talent, humor og arbejdsomhed formået at udgive en længere række bøger, hvis tekster bærer præg af forståelse for og kærlighed til målgruppen af unge læsere. Med sin prisbelønnede serie om Møgmis har hun for alvor ramt noget i sin målgruppe, og derved skabt interesse for læsning hos en målgruppe, som ellers læser mindre og mindre. 

Sara Alfort arbejder litteraturhistorisk med stor respekt for kilder og research, og formår samtidig at formidle sit stof, så man som læser befinder sig i tid og sted kvinderne. Hun har fortjent fået en stor læserskare i alle aldre og har siden udgivelsen af Kvinder der var for meget været dagsordensættende for formidling af både kvinde- og litteraturhistorie. Udgivelsen var i september 2022 Golden Days årsudgivelse under temaet Queens, og titlen ligger fortsat på bestsellerliste på bedste biografier.

G.E.C. Gads Hæderspris 2022 tildeles Fine Gråbøl og Erik Gøbel

Fine Gråbøl, der vandt Bogforums Debutantpris i 2021 for sin roman Ungeenheden, er medlem af skriftkollektivet BMS og underviser på Center for kunst og mental sundhed og Skolen for skrift. Hun modtaget hæderen med denne begrundelse:
Fine Gråbøl har markeret sig som en af de mest spændende nye litterære stemmer i dansk litteratur. I sin prisbelønnede debutroman, Ungeenheden, udfordrer og nuancerer hun, hvordan vi taler om psykiatri og psykiatribrugere i samfundet. Fine Gråbøl er med sin poetiske, stramme og fint registrerende roman selv med til at skabe et nyt og mere rummeligt sprog.

Historiker, Erik Gøbel, der har været ansat i Rigsarkivet fra 1981 til 2017, udgav sidste år bogen Under sejl, som var med i opløbet til at blive Årets Historiske Bog 2021. Han modtager hyldesten med denne begrundelse:
Erik Gøbel har et stort forfatterskab bag sig, bl.a. som forfatter og som en af hovedredaktørerne i fembindsværket Danmark og kolonierne, og har med Under sejl – til Asien, Afrika og Amerika givet os den første samlede fremstilling af de danske langfarter i sejlskibenes tid. Bogen, som er frugten af mange års forskning inden for søfarts- og kolonihistorie, formidler med veloplagt dygtighed et stort stof til en bred læserskare, uden nogensinde at gå på kompromis med den dybe faglighed.

   

G.E.C. Gads Hæderspris 2018 tildeles Prof. Jørn Lund

Som det danske sprogs mester og nestor har Jørn Lund gennem sit virke bidraget til at synliggøre  betydningen af et levende og foranderligt sprog. Fra han som 20-årig i 1966 udgav sin første bog (Kommentarer til Oldnordisk læsebog) til Hvor går gransen? i 2016, har han deltaget i den videnskabelige dialog og populære debat om det eneste, alle i Danmark er fælles om og har hver sin mening om: vort sprog! Mellem ovennævnte to værker ligger mere end 25 andre udgivelser, der spænder fra lærde  forskningsredegørelser til indlæg i den standende debat om tidens sprog, påvirkninger udefra, kommaer, dansk udtale, dialekter og stort set alle aspekter af dansk, herunder også de truede ord. Særlig respekt står der om hans indsats som ansvarshavende chefredaktør af Den Store Danske
Encyklopædi og hans indsats for, som formand for Trap Rådet, at muliggøre en 6. udgave af Trap Danmark. To værker af national betydning og en del af vor fælles kulturarv.