G.E.C. Gads Hæderspris


G.E.C. Gads Hæderspris er stiftet i 2017 af G.E.C. Gads Fond og gives til personer, der har ydet en fremragende indsats inden for videnskabelige og andre kulturelle områder i overensstemmelse med fundatsens § 3. Prisen er på 100.000 kr. 

Prisen uddeles én gang årligt og kan ikke ansøges.


Prismodtagere 

Prof. Jørn Lund tildeles Hædersprisen 2018                                                                                                                                                                                                                     
     
Som det danske sprogs mester og nestor har Jørn Lund gennem sit virke bidraget til at synliggøre 
betydningen af et levende og foranderligt sprog. Fra han som 20-årig i 1966 udgav sin første bog
(Kommentarer til Oldnordisk læsebog) til Hvor går gransen?  i 2016, har han deltaget i den 
videnskabelige dialog og populære debat om det eneste, alle i Danmark er fælles om og har hver
sin mening om: vort sprog!

Mellem ovennævnte to værker ligger mere end 25 andre udgivelser, der spænder fra lærde 
forskningsredegørelser til indlæg i den standende debat om tidens sprog, påvirkninger udefra,
kommaer, dansk udtale, dialekter og stort set alle aspekter af dansk, herunder også de truede ord.
Særlig respekt står der om hans indsats som ansvarshavende chefredaktør af Den Store Danske
Encyklopædi og hans indsats for, som formand for Trap Rådet, at muliggøre en 6. udgave af 
Trap Danmark. To værker af national betydning og en del af vor fælles kulturarv.