Fondens logo

G.E.C. Gads Fond ønsker åbenhed omkring Fondens uddelinger og synliggørelse af, at projektet er gennemført med støtte fra Fonden.

Fondens logo må i øvrigt kun benyttes i forbindelse med direkte samarbejde med Fonden og ved tilsagn og bevilling af midler. Fondens logoer kan downloades her: