G.E.C. Gads Fond

 
G.E.C. Gads Fond driver forlags- og investeringsvirksomhed og yder støtte til videnskabelige og kulturelle formål, herunder udarbejdelse og udgivelse af videnskabelige publikationer eller som anerkendelse af særligt fremragende formidling af videnskabeligt arbejde. Derudover ydes støtte til kirkelige foreninger og institutioner.

Ansøgninger behandles to gange årligt.
Frist for indsendelse er 15. april og 15. oktober.
Der anvendes elektronisk ansøgningsskema.

 
 
 
G.E.C. Gads Fond - Fiolstræde 31-33 
- 1171 København K