Behandling af personoplysninger 

G.E.C. Gads Fond er underlagt Persondataloven, og vores brug af personoplysninger sker derfor i henhold til gældende lovgivning. Fonden bruger de oplysninger, du indtaster i det elektroniske ansøgningsskema, alene som grundlag for vurdering af din ansøgning.

Når du opretter din ansøgning, skal du give samtykke til, at G.E.C. Gads Fond kan behandle de personoplysninger, som du afgiver i forbindelse med indsendelse af en ansøgning, og at de kan gøres til genstand for elektronisk registrering og behandling i forbindelse med behandlingen af din ansøgning samt offentliggørelse af eventuelle tildelinger.

Personoplysninger opbevares kun så længe, det er nødvendigt. De personlige data slettes senest efter 6 måneder, hvis din ansøgning ikke imødekommes. Vi opbevarer dog navn, projekttitel og projektbeskrivelse af hensyn til fremtidig behandling af dine ansøgninger. Hvis din ansøgning imødekommes, slettes data efter 5 år jævnfør gældende Årsregnskabslov.

Fonden samarbejder med eksterne parter i forbindelse med dataopbevaring, revision, bankoverførelser og indberetning til myndigheder. I disse tilfælde vil fonden videregive nødvendige personoplysninger. 

Ved tildeling af støtte til privatpersoner er G.E.C. Gads Fond indberetningspligtig til SKAT efter skattelovgivningen. Indberetningen sker på baggrund af ansøgers CPR-nummer, som vi derfor indhenter ved uddeling.

Fonden benytter ligeledes de indtastede oplysninger til statistik på et overordnet niveau om ansøgere, formål, støttemodtagere og tildelt støtte. Statistikken benyttes udelukkende internt i G.E.C. Gads Fond til sagsbehandling samt til ekstern offentliggørelse i årsrapporter.

Endvidere offentliggøres støttemodtagere på Fondens hjemmeside med navn og projekttitel. Fonden vil i nogle tilfælde indhente materiale, herunder beskrivelse af det færdige projekt og fotos, til offentliggørelse på hjemmesiden i formidlingsmæssig sammenhæng.


Indsigt i og tilbagekaldelse af samtykke

Det er en forudsætning for G.E.C. Gads Fonds behandling af din ansøgning, at du giver samtykke til behandlingen af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Det kan dog betyde, at Fonden ikke kan behandle din ansøgning.

Hvis du ønsker at få indsigt i de oplysninger, som Fonden har registreret om dig, eller at få slettet registrerede oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Forudsat at du ikke er blevet tildelt støtte, sletter vi oplysningerne indenfor 3 måneder.

Henvendelse skal i den forbindelse rettes til: fond@gad.dk