Hvad vi støtter 

G.E.C. Gads Fond yder fortrinsvis støtte til akademiske studier, publikationer og forskning i teologi, jura, klassisk filologi, arkæologi og humaniora samt til kirkelige formål, navnlig kirkelige institutioner og selskaber, som er underkastet betryggende revision. Se eksempler på støttede projekter her

▪  Udgifter til meritgivende studieophold i ind- og udland, trainee-ophold og bachelorstudier
▪  Arbejdsløn, alm. studielegater og anskaffelse af bøger eller tekniske hjælpemidler
▪  Rejser og studieophold i forbindelse med specialeskrivning - eller hvis formålet er at forbedre færdiguddannedes
   erhvervsmuligheder, f.eks. MBA og LLM
▪  Rejser og studieophold, der er påbegyndt på ansøgningsfristens tidspunkt
▪  Deltagelse i konferencer, med mindre ansøgeren selv skal forelæse
▪  Almindelig drift af tidsskrifter
▪  Indkøb, drift og restaurering af bygninger, inventar og udsmykninger
▪  Ungdomsorganisationer til lejre, hytter, udstyr m.v.
▪  Lokal- og egnsbestemte formål
▪  Publikationer, der er udgivet på ansøgningsfristens tidspunkt